Личната лекарка на жителите на село Бъзовец д-р Виделина Моллова, която дълги години е помагала и родилките в селото да се сдобият с рожба, вчера беше почетена по специален начин. Тя получи уникално удостоверение, което съобщава, че „Богините от бъзовския Олимп провъзгласяват д-р Виделина Моллова за върховна жрица в храма на здравето в Бъзовец“. С хрисовула докторката получава и няколко ценни права, сред които „да бъде винаги в настроение и да се усмихва по-често“ и „да не забравя откъде е започнала професионалния си път“.