Правителството разреши плаващият под румънски флаг научно-изследователски кораб „Mare Nigrum“ да проведе океанографска експедиция в Черно море в периода 28-30 септември. Основната цел на експедицията, която се извършва в рамките на дългосрочната програма „PHOXY“, е изваждането на закотвена станция, поставена през лятото на 2013 г. от холандския изследователски кораб „Pelagia“, която съдържа четири уловителя на утайки, разположени на различни дълбочини.
След извличането на пробите и презареждането на станцията, тя ще бъде върната в същата точка за втори период на наблюдение от още една година. В последствие химическият състав на събраните проби ще бъде анализиран в лаборатории на сушата.
Научните изследвания, които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват с безопасни методи и средства и не създават затруднения за страната при упражняване на суверенните й права и юрисдикция.