След социален експеримент по британски модел, проведен в Бюрото по труда-Русе, в който са участвали 20 младежи, 10 от тях са постъпили на работа. От останалите един е одобрен и включен в професионално обучение за готвач в Царево, трима са се отказали и са напуснали България, другите са насочени към подходящи работни места или действащи програми. От 20-те младежи в експеримента 6 са били с висше образование, 11 със средно, 2 с основно и 1 с по-ниско от основното. Интересно е, че младежът без образование е сред първите, на които е намерена работа. За резултатите от експеримента разказаха вчера в Деня на отворените врати в Бюрото по труда главният експерт Юлия Събева и психоложката Соня Каменовска.
Четири месеца 6 персонални консултанти са насърчавали млади хора до 29-годишна възраст към трудова заетост. 20-те младежи, регистрирани в Бюрото по труда, са консултирани персонално не по веднъж, както е обичайно, а два пъти месечно. От юни до септември те са получавали и насоки как сами през интернет да търсят заетост. Психолозите са им помагали при изготвянето на CV, писането на мотивационно писмо, представянето пред работодател. 11 от младежите са участвали и в мотивационно обучение-видеотренинг на тема „Подходи за успешна трудова реализация“. Те са били заснети как изглеждат при представянето си пред работодател, като по този начин са имали възможност да открият своите слаби и силни страни.
Експерименталният модел, заимстван от опита на Великобритания за борба с младежката безработица, е реализиран пилотно в Русе по проект „Без граници в заетостта“. Той се изпълнява от Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ /БРТИМ/ в партньорство със Сърчлайтър Сървисис от Великобритания и Агенцията по заетостта с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Според Ивайло Иванов, председател на БРТИМ, резултатите могат да послужат за трайно въвеждане на добрата британска практика в работата на бюрата по труда в цялата страна.