МБАЛ „Медика Русе“ с управител д-р Кирил Панайотов става собственик на ДКЦ-2, бивша Трета поликлиника, за сумата от 2 942 000 лв., колкото е началната тръжна цена. Това стана ясно вчера след публичния търг за приватизацията на болничното заведение.
Очаквано документи за търга бяха подадени само от МБАЛ „Медика“, след като д-р Кирил Панайотов още преди повече от година заяви инвестиционните си намерения за развитието на болничното заведение. Вчера общинската комисия отвори офертата и след като се увери, че всички документи отговарят на условията по процедурата, бе поискано потвърждение на оферираната цена. Д-р Кирил Панайотов обяви готовността на представляваното от него дружество да придобие ДКЦ-2 на обявената начална тръжна цена. Той се задължава да не променя предназначението на целия имот в следващите 15 години.
Както „Утро“ писа, до приватизацията на бившата Трета поликлиника се стигна, след като болничното заведение потъна в задължения и беше изправено пред опасността от ликвидация. Друг проблем беше различната собственост - една част в капитала на ДКЦ-то, друга - на Общината. Идеята беше посрещната на нож от лекарите, които имат кабинети в сградата, но в крайна сметка през юни миналата година Общинският съвет взе решение имотът да се приватизира изцяло след апорт на общинската част в ДКЦ-2. Самата процедура по приватизацията беше открита през март тази година.