Числата от 73-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 38, 33, 43, 37, 19, 41.

II теглене: 31, 29, 43, 4, 7, 19.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 10, 42, 32, 40, 1.

---------------------

5 от 35

I теглене: 35, 7, 15, 28, 29.

II теглене: 23, 14, 11, 8, 20.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 2, 5.

Печеливши цифри: 0, 0, 9.