Засилен интерес към студентското кредитиране отчитат от Пощенска банка в последния месец. С наближаването на новата учебна година все по-голям брой студенти кандидатстват за кредитиране с държавна подкрепа.
Прави впечатление, че едва около половината от исканията са от новопостъпващи студенти. Това сочи, че в общия случай българските студенти кандидатстват разумно - само в случай на явна необходимост и едва след като са се сблъскали с невъзможността да покриват разходите си.
Кредитите по програмата за студентско кредитиране се отпускат за плащане на семестриалните такси или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението. От тях могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката. Най-голямо е търсенето на финансиране сред учащите в медицински специалности и фармация, които съставляват 16% от всички кредитополучатели от септември 2013 г. до момента. След тях се нареждат студентите по педагогика и социални дейности с 8%, ИТ - 6% и бизнес администрация - 5%.
Средната възраст на кандидатите е 24 години, като жените (57%) са малко повече от мъжете (43%). Средният размер на отпусканите кредити е 5000 лева при среден размер на семестриалната такса от 1200 лева. Сред усвоените кредити преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси, докато отпуснатите средства за издръжка на дете са малко под 10%.