Името съпътства човек през целия му живот. Родителите винаги се стараят да изберат най-подходящото име за детето си. Понякога обаче този избор е доста неподходящ, съобщи TrafficNews.bg.
Така при всяко представяне следват подигравки и смях. Когато срещнеш името Първа ти става смешно, но предполагаш, че това е изолиран случай. Когато обаче в едно село има три различни жени наименувани Първа, Втора и Трета вече е абсурдно. Името е и първото представяне, то е първото впечатление. Така например, когато се представиш като Вина Гроздева няма как да не последват въпроси за алкохолната ти зависимост.

Вижте списък от няколко бази данни на телефонни компании с 20 от най-абсурдните имена:

Сълза Кьорчева
Цицка Ненкова
Курбан Колев
Кирка Картункова
Кирка Бързачка
Морфа Бухалова
Делфина Мънина
Згура Згуровска
Герга Глистева
Ташона Пушкова
Новачко Новаков
Рачо Рачев
Марулка Зурлева
Шаро Мутков
Гълъб Гълъбов
Стодул Пехливанов
Лула Лужева
Възкресена Божинова
Ричард Гяуров