Русенската фирма „Нинахим“ възнамерява да изгради в землището на Червена вода нов производствен комплекс, включващ технологична линия за производство на вододисперсни бои, административно-битова сграда, трафопост, складове, открит водоем за противопожарни нужди и съоръжения за битови отпадъчни води. В Регионалната инспекция по околната среда и водите е внесено съобщение за изработване на Подробен устройствен план  за застрояване. Предстои ековедомството да излезе с решение за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Копие на писмото е изпратено в Община Русе и Кметство с. Червена вода, съобщават от инспекцията.
Създадената през 2009 година фирма „Нинахим“ и в момента оперира на територията на Червена вода, където произвежда бои, грундове, лакове и разтворители. Към момента във фирмата работят над 40 души. В последните години оборотът на компанията се движи между 4-5 милиона лева.