Освен ДПС за мен съществува и партия Русе, за която работя, заяви водачът на русенската листа на партията Ферихан Ахмедова веднага, след като успешно регистрира листата в Районна избирателна комисия. На второ място в нея е поставен директорът на РИОСВ Дауд Ибрям, трета е заместник-областният управител Айлян Карамехмедова. На четвърто място е д-р Мехмед Мехмед, след него е Айлин Абилова.
Амбицията ни е за максимално добро представяне на изборите. Ние не откриваме и не закриваме кампании, тъй като работим непрекъснато, заяви още Ахмедова, която за втори път е водач на русенската листа и бе депутат в последното Народно събрание.