Програмата на Драматичен театър "Сава Огнянов" за месец септември

ПРЕМИЕРА

11, четвъртък, 19 ч.      БЕЗ ЗЕСТРА от А. Н.Островски
Голяма сцена    сценична редакция и постановка - Маргарита Мачева
                                 сценография  и костюми – Елица Георгиева
                    музика – Пламен Мирчев - Мирона
                             хореография и пластика – Милен Петров
              
16, вторник, 19 ч.        МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР  по Ст.Л.Костов
Голяма сцена             постановка Пламен Панев
                                    с  участието на ХРИСТО ГЪРБОВ

19, петък, 19 ч.       P. S. ДЪЩЕРЯ ТИ, АНА от Яна Добрева
Камерна зала             постановка Георги Михалков
„Слави Шкаров”

ПРЕМИЕРА
18, четвъртък, 19 ч.      БЕЗ ЗЕСТРА от А. Н.Островски
Голяма сцена                постановка  Маргарита Мачева

24, сряда, 19 ч.          ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ от Франсис Вебер
Голяма сцена                постановка Рашко Младенов

26, петък, 19 ч.        ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА! от Жан Барбие
Голяма сцена          постановка Орлин Дяков
                                 с  участието на ХРИСТО ГЪРБОВ

29, понеделник, 19ч. ГОСТУВА ДТ – СЛИВЕН
Голяма сцена             ЛИЦЕ  от Александър Галин
                                     постановка Васил Василев
                                    с МАРИЯ САПУНДЖИЕВА

30, вторник, 19 ч.      МАЙСТОРИ от Рачо Стоянов
Голяма сцена                постановка Орлин Дяков


                                          ТУРНЕТА

гр. ПЛОВДИВ        МТФ „СЦЕНА НА КРЪСТОПЪТ”
21, неделя, 19 ч.       P. S. ДЪЩЕРЯ ТИ, АНА от Яна Добрева
Камерна зала             постановка Георги Михалков
в Драм. театър

гр. РАЗГРАД
20, събота, 19 ч.    МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР  по Ст.Л.Костов
в ОЦК                     постановка Пламен Панев
                                с  участието на ХРИСТО ГЪРБОВ

гр. ВАРНА
25, четвъртък, 19 ч.  ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА! от Ж. Барбие
Фест. комплекс          постановка Орлин Дяков
                                 с  участието на ХРИСТО ГЪРБОВ

29, понеделник, 19ч.    МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР  по Ст.Л.Костов
                                       постановка Пламен Панев
                                      с  участието на ХРИСТО ГЪРБОВ


Билети и справки на касата на театъра –пл. “Свобода” 4
/от 10 до 13ч. и от 15 до 18ч./ - тел. 830 168
www.theatre.ruse.bg
Facebook: Драматичен театър „Сава Огнянов” -  Русе