Числата от 70-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 42, 20, 12, 39, 41, 13.

II теглене: 48, 49, 18, 36, 22, 44.

---------------------

6 от 42

I теглене: 38, 30, 22, 1, 27, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 23, 16, 31, 4, 29.

II теглене: 11, 24, 10, 1, 18.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 6, 3.

Печеливши цифри: 8, 9, 7.