Ако до 2 години няма проект за разширението на пътя Русе-Велико Търново, нашата област е обречена да остане периферия, би тревога вчера проф.Велизара Пенчева от Русенския университет на заседание на областната комисия по транспорт и енергетика. Сега е времето да защитим необходимостта от високоскоростен път или магистрала, защото в противен случай Видин ще бъде свързан с магистрала „Струма“ и трафикът ще бъде изместен на запад. Проектът е важен не само с оглед на огромния пътен травматизъм, но и за икономическото и социално развитие на Русе и региона, а той не е включен в новия програмен период, подчерта проф.Пенчева и хвърли ръкавицата към местните институции, чийто глас очевидно е твърде слаб, за да се чуе в София.   
Повод за емоционалното изказване стана информацията на главния експерт от Областно пътно управление Митхат Мехмедов за състоянието на републиканските пътища в региона и шансовете им за рехабилитация. Така стана ясно, че идеята за 4-лентов път от Русе до Велико Търново още стои във фризера и дори не е планирана за проектиране.
Благодарение на призива на проф. Пенчева комисията реши да излезе с искане до Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ и Министерството на регионалното развитие да се намери национално финансиране за проектиране на разширението на пътя.
По данни на Областно пътно управление по направлението Русе-Велико Търново средноденонощната годишна интензивност на трафика е 8000 автомобила.
Пътят, който е част от европейски коридор №9, се нуждае от спешна рехабилитация. В момента тече ремонт на участъка от Русе до Бяла с допълнителни средства от АПИ след настояване на бившия областен управител Венцислав Калчев. Парите са за изкърпване на платното, почистване на сервитута и маркировка. Това обаче далеч не е достатъчно за безопасно пътуване.
Друг много проблематичен път е Русе-Кубрат. Наскоро жителите на Червена вода събраха подписи с искане за спешен ремонт, поставяне на камери и в по-дългосрочен план за изграждане на обходно трасе. Хората се оплакват, че тежките камиони са нацепили домовете им, че шумът ги тормози. Не по-малко ги притесняват честите катастрофи в селото.
Според експерта Мехмедов за цялостната рехабилитация на пътя се очаквало финансиране по европейската програма „Региони в растеж“.
На същата програма се възлагат надежди и за ремонта на Писанския мост, за който има проект и остава да се осигурят пари. Съоръжението при Кацелово също е с готов проект и е включено за финансиране в програмата на АПИ. Мостовете при Нисово и Широково са с проекти, но за тях няма гарантирани средства. По данни на Областно пътно управление мостовете в областта са 48, като от тях 6 са по пътя Русе-Варна и 10 по пътя Русе-Велико Търново.

44% от пътищата в областта са в лошо състояние

217 км от тях или 44% са в лошо състояние, отчита Областно пътно управление. Най-зле е 15-километровата отсечка от Стълпище до Новград, където дори няма настилка.

Цялата републиканска пътна мрежа в региона е 511 км От нея само 109 км. шосета са първокласни. В областното Пътно управление имат точна представа на всички разбити и критични участъци, знаят какви мерки са нужни. Тъжната истина обаче е, че в нашата област, за разлика от Южна България, пътищата не са приоритетни и за тях парите все не стигат.