Три нови експертизи се очаква да изяснят дали планираното разширение на „Полисан“ АД крие рискове за околната среда. Затова делото бе отложено за 30 юни.
Тежкият казус се корени в два спора, които произтичат от две решения на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. По едното компанията има разрешение да увеличи капацитета на съществуващата в завода инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно. Това разрешение бе оспорено от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ и партия „Зелените“. По същото дело „Полисан“ пък оспорва забраната от РИОСВ заводът да изгради нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно. От компанията са категорични, че разширяването на производството е съобразено с екологичните норми и няма да предизвика никакви проблеми, като представят ред аргументи за твърденията си.
Въпреки че две вещи лица от БАН и русенски специалист вече изготвиха обширни експертизи, техните заключения станаха предпоставка за дъжд от нови изследвания. Вчера съдът дори вметна, че няма как по делото да се изготви нова Оценка за въздействие върху околната среда и да се изследва всеки един отделен аспект на въпроса, тъй като има компетентни органи за тази цел.
В крайна сметка предстои доц.Стилиян Чаушев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН да изготви допълнителна експертиза. При нея трябва да симулира експлозия и пожар на използваните в бъдещия „Хидрокрекинг“ пропан и водород, като посочи въздействието и параметрите на ударната вълна.
Останалите две експертизи ще бъдат изготвени от неучаствали досега по делото вещи лица. Едното изследване трябва да анализира състоянието на пречиствателната станция за отпадни води на „Полисан“. 
Приетите на нож от мартенския комитет в предходното съдебно заседание заключения на доц.Нели Громкова от БАН, че намеренията на петролната компания няма да нанесат щети на околната среда, станаха повод за назначаване на нова аналогична експертиза от друг еколог.
Впрочем по време на заседанието стана ясно, че  РИОСВ няма данни за измервания, които да показват състоянието на въздуха в района на дружеството. Вчера бяха представени резултати от инцидентни проверки през 2015 година, които ще са основа на екоекспертизата.