Противна гледка и разнасящи се надалеч отвратителни миризми възмущават жителите на къщи и кооперации по булевард „Придунавски“. Недалеч от хотел „Рига“ изоставени гаражи са се превърнали в обиталище на бездомници, които са струпали вътре мръсната си и дрипава „покъщнина“.
След като пренощуват в гаражните клетки, сутрин клошарите изнасят одеала и юргани и ги мятат на близките контейнери и на оградата на кея „да се проветрят“. Проблемът е, че това „проветряване“ разнася непоносим мирис по целия булевард, оплакаха се русенци, които живеят наблизо.
Неотдавна група западни туристи, слезли от круизен кораб и решили да се разходят по кея, без да подозират на какво ще се натъкнат.
Още като наближиха, хората започнаха да се озъртат притеснено, след това си запушиха носовете с кърпички, а някои веднага защракаха с фотоапарати, за да запечатат гледката на вехториите в гаражите и на провесените наоколо дрипи, разказа русенка.
Тя обясни, че на няколко пъти от квартала се опитвали да привлекат вниманието на различни институции с надеждата да се вземат някакви мерки срещу безобразието, но засега нямало развитие по смрадливата тема.
Каква Малка Виена, какъв свободен дух, като първото впечатление, което оставяме у гостите на града, е не просто неприветливо и хората се дивят на тази гледка, възмущават се принудените да живеят в такова ужасно съжителство русенци.