Група от 7 доброволци на Каритас Русе се притече на помощ на Мизия и в продължение на пет дни помага на пострадалите от наводнението хора. Петима от доброволците са бездомници от приюта „Добрият самарянин“, които вече имат опит в подобни кризи, след като се включиха в акцията по почистване на Аспарухово.
Русенските доброволци разчистваха отломки, изнасяха пострадала и негодна за употреба покъщнина, както и съсипана земеделска продукция и зимнина. Също така сортираха дървен материал за повторна употреба и желязо, което може да бъде предадено на вторични суровини. Добрите самаряни помагаха и при транспортирането на лични вещи до новите места за живеене на хората от Мизия и почистваха с водоструйка оцелелите битови електроуреди.
За времето на престоя в Мизия доброволците са оказвали помощ средно на две семейства на ден.