Числата от 65-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 29, 42, 24, 12, 13, 22.

II теглене: 7, 6, 13, 10, 22, 26.

---------------------

6 от 42

I теглене: 7, 24, 16, 13, 12, 31.

---------------------

5 от 35

I теглене: 35, 20, 5, 6, 30.

II теглене: 19, 18, 26, 27, 14.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 3, 6.

Печеливши цифри: 5, 9, 8.