Повече събрани приходи от данъци и осигуровки отчитат русенските данъчни към края на юли, съобщиха от НАП-Русе. За седемте месеца на годината са събрани 109,3 млн. лв.
Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица, за седемте месеца достига 22,5 млн.лв., което е с 1,5 млн. лева повече отколкото за същия период на миналата година. Русенският бизнес също е внесъл повече данъци - 17,5 млн. лв., което е с 2,8 млн. лв. повече отколкото за януари-юли 2013 г. Населението на региона пълни хазната и с повече осигуровки - внесли сме в бюджета 58,8 млн. лева, което е с 1,5 млн. лв. повече от сравнимия период на 2013 г. Радваме финансовия министър и с 6,7 млн. лева повече приходи от ДДС. Само възстановеният на русенските фирми данък възлиза на 38, 8 млн.лв.
По-големите приходи за НАП-Русе може би означават, че благосъстоянието на населението и фирмите се подобрява в сравнение с миналата година. Промяната не може да е в резултат на инфлация, тъй като от началото на годината цените дори намаляват. Поне на теория нарастването на постъпленията от ДДС и от данъка за физическите лица би трябвало да показват увеличено потребление от домакинствата, което е в резултат на нараснали доходи. Същият извод може да се направи и за фирмите, които тази година отчитат по-големи обороти и печалби. Алтернативното обяснение може да бъде, че в резултат на засиления контрол една част от бизнеса и населението излиза от сивата икономика на светло и започва да плаща и обявява реалните си приходи.
Вероятно истината е някъде по средата. В последните 6 месеца приходната агенция предприе редица извънредни мерки за подобряване на събираемостта. Опасното е когато ръстът на данъчните приходи изпревари ръста на икономиката, тъй като това ще означава, че от реалния бизнес се изсмуква финансов ресурс, който вече не може да се инвестира в икономически растеж. Но според официалните данни на НАП такова нещо няма и всички предприети действия по никакъв начин не нарушават партньорско отношение към коректния бизнес и поддържането на безпрецедентно ниски нива на т.нар. задържан ДДС.