Инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали, получени от излезли от употреба гуми, ще изгради столичната фирма „Еко Интенсити“ в землището на село Пиргово, научи „Утро“. Инвестиционното предложение вече има одобрение от Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Предвижда се то да се анализира в собствен имот на фирмата, който е бивш стопански двор.
„Еко Интенсити“ e фирма, създадена през ноември миналата година, в която основни акционери са украински граждани.
В инсталацията ще се прилага метода на нискотемпературна пиролиза при температура 450-500 градуса, при която гумите се разлагат на комплексни въглеводородни съединения. Проектният капацитет е 12 тона на денонощие третирана суровина (гумен чипс).
При преработката се получават пиролизни газове - 5-7% или 0,75 тона/денонощие, течна въглеродна фракция - 30-35% или 3,95 т/денонощие, технически въглерод на прах - 43-48% или 5,40 т/денонощие и метален корд - 15-15% или 1,92 т/денонощие.
За технология е избран реакторно-шнеков метод. Пиролизните газове преминават през система за очистване и се използват като технолигично гориво за собствени нужди - производство на пара и подгряване на тръбния реактор за термична деструкция на изходната суровина. Парите на течната въглеводородна фракция кондензират и се подават към складов резервоар. Твърдата фракция преминава през магнитен сепаратор за отделяне на металните корди, след което техническият въглерод се подава за автоматично пълнене в контейнери.