„Една епоха, едно семейство, два рода“ се нарича книгата, издадена от бившата директорка на училището в Батишница Донка Досева и посветена на предците й по майчина и бащина линия. Предаваните от поколение на поколение спомени връщат читателя век и половина назад и разкриват живота на Досевите и Брестаците - първите от бащиното коляно, вторите - от майчиното. За учителката по математика този поглед е жест на признателност към родовете и опит за осмисляне на собствените си корени. Не е случайно, че на тях Донка Досева е посветила и римувани послания, публикувани в книжката.
Пенсионираната учителка разказва с голям респект за родоначалника на бащиния й род - природно интелигентен и отворен към знанието човек. Въпреки че не бил богат, за първото школо в Батишница той отворил вратите на своя дом. Затова и сега на къщата, където живее Донка Досева, има паметна плоча. Нямаше как да сложим плочата на дома на дядо Досьо, защото там вече никой не живее и всичко е порутено, обяснява признателната наследница. Според нея най-важното от задочните срещи с дедите й са ценностите, които те са предали - честност, скромност, воля.
Досева е сред инициаторите на скорошната родова среща в Батишница, на която над 30 роднини от различни поколения се събират, за да се опознаят отблизо, но издирените наследници са пет пъти повече - около 150.
Учителката разказва, че по бащина линия е далечна братовчедка на  известния спортен лекар д-р Ивайло Якимов, който се грижи за здравето на футболистите от „Лудогорец“. Неговата майка е наследница на дядо Митьо, брат на прадядо Досьо, който още 13-годишен напуснал Батишница и се цанил овчар в Разградско, а по-късно се задомил в тамошното село Малък Поровец.
Дейната батишненка разказва, че именно майката на доктора Татяна организира първата родова среща в двора, където някога е била Митьовата къща. Самият доктор пък е активен участник и в първата, и във втората родова срещи. Спортният лекар, който в кариерата си е минал през различни наши и чужди футболни отбори и през баскетболния „Черно море“, пръв се запалил да изследва родовата история и дори издал книга със заглавие „Пламъци от старото огнище“.