Числата от 100-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 26, 18, 21, 11, 20, 23.

II теглене: 30, 34, 19, 16, 43, 29.

---------------------

6 от 42

I теглене: 42, 34, 8, 25, 21, 9.

---------------------

5 от 35

I теглене: 10, 35, 11, 5, 13.

II теглене: 35, 29, 3, 14, 11.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 4, 5.

Печеливши числа: 3, 1, 9