59-ят Извънреден събор на Български лекарски съюз (БЛС) започна своята работа при кворум от 245 регистрирани делегати, съобщиха от пресцентъра на съюза.

Председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов откри Събора и изложи някои от най-важните промени, резултат от усилията на УС - връщането на инвитро процедурите и ваксините в МЗ, което освобождава средства в касата за медицински дейности. Освен това, след поредица от разговори с министъра на финансите Петър Чобанов, беше постигната отмяна на текста, който задължава болниците и ДКЦ да връщат част от печалбите и наемите в полза на държавата. Това ще помогне на лечебните заведения да се стабилизират финансово.

Беше направено процедурно предложение от д-р Димитров като представител на Великотърновската колегия за включване на допълнителна точка в дневния ред. Той изложи своето становище, че структурата на лекарския съюз е вече остаряла, че ръководството трябва да подаде оставка и да се свика извънреден събор за промяна в статута. Предложението беше подложено на гласуване и беше подкрепено от 30 гласа "за". Против бяха 161, 13 се въздържаха, с което предложението не беше подкрепено от делегатите и не беше включено в дневния ред. В отговор, д-р Райчинов благодари на делегатите, че на практика му е гласуван вот на доверие и Съборът продължи своята работа по предварително заложения дневен ред.

Започна дискусията по параметрите на Националния рамков договор за 2014 г. в частта ПИМП.