Вие имате малшанса и щастието ад бъдете служебен премиер. „Малшанс, защото краткото време и отсъствието на законодателна инициатива няма да ви позволят по-мащабни действия. Щастие, защото служебните премиери са най-успешни в нашата история”, заяви Орешарски.

Ръководихме се от интереса на хората, въпреки че съпротивата всекидневно не бе малка, каза Пламен Орешарски при предаване на управлението на служебния кабинет.

„Преди 1 година правителството пое управлението на страната в условията на дълбока институционална криза. Работихме в най-сложната политическа страна. Въпреки това, изпълнихме преобладаваща част от нашите ангажименти”, посочи Орешарски.

В началото на тържествената церемония прозвучаха българският химн и химнът на Европа.

"Нивото на фискалните резерви е над 8.5 млрд. лева към днешна дата, каза Орешарски. „Направихме голяма стъпка към възстановяване статута на държавата като платец. Част от тези разходи формират дефицит”, допълни той.

„Общият показател за бизнес климата достигна най-високото си ниво за 2009 година. Борсовите индекси показа ръст с 40 на 100”, коментира Орешарски.

„Незадържахме значими плащания, за да покажем по-добра фискална политика, както заварихме в средата на миналата година”, каза още Пламен Орешарски.

Реализирахме крачка напред по отношение на доходи, пенсии и социални програми – най-съществената от 2009 г. насам, заяви вече бившият министър-председател.

„Разкритите близо 50 000 работни места в реалния сектор опровергава и най-категоричните скептици на тезата, че за един мандат са възможни 250 000 работни места”, посочи Орешарски.

„Не успяхме да променим кардинално административните тежести, но обърнахметенденцията. Въведохме 308 електронни услуги, достъпни за граждани и бизнес; нова стратегия, пътна карта и система за електронно управление”, заяви Пламен Орешарски.

По неговите думи само за година са били разплатени близо 20 на сто от средствата за целия програмен период при под 40 % за предишните 6 години.
„Реформирахме системата за сигурност. Справихме се с едно от най-големите предизвикателства – бежанската вълна”, подчерта Орешарски.