Проводимостта на речните корита ще бъде проверявана от петък по заповед на областния управител Венцислав Калчев заради наводненията с трагични последици в страната. В проверката ще участват специалисти от различни институции, които трябва да установят не само дали коритата на реките са почистени, а и какво е състоянието на защитните диги.
До края на август работната група ще трябва да изчисли колко пари са необходими за възстановяване и поддържане на дигите и за корекции на обследваните реки. Данните ще бъдат предоставени на специализирана провителствена комисия за подпомагане при бедствия.