Правителството одобри проектодоговор с Община Русе за финансиране на изграждането на елементи на общинската ВиК инфраструктура в Индустриалния парк. На заседанието на Министерски съвет вчера бяха отпуснати 289 620 лева от бюджета на Министерството на икономиката за строителството на канал за отпадни води от имота на  компания „Витте аутомотив България“, където тя изгражда завод за електрони и механични части за автомобилната индустрия. Проектът предвижда уличният канал да се свърже с най-близката ревизонна шахта на канализационната мрежа на Индустриалния парк.
Кабинетът одобри и проект на договор с „Витте аутомотив“ за строителството на завода. Компанията е сертифицирана като инвеститор клас А и на тази база получава държавна помощ. В строежа на завода за автомобилни части ще бъдат вложени 7,51 млн. лева, но от фирмата очакват вложенията да надхвърлят 10 млн. лева. До момента в строителството са вкарани над 2 млн. лева. 
Срокът за изграждането на завода е октомври 2015 г. Проектът предвижда във високотехнологичното предприятие да се извършват инженеринг, производство и логистика на затварящи и заключващи електронни и механични системи. Ще бъде създаден център за изследване и развитие на производството на електронни, електромеханични и механични части за автомобили. Логистичният център ще обслужва специализираните пазари в Унгария, Румъния, Турция и Сърбия. С реализацията на проекта ще бъдат създадени нови 232 работни места, а заплатите се очаква да бъдат по-високи от средните за страната в тази икономическа дейност.