Офертите на кандидатите да поддържат картата на възстановената собственост в общините Русе, Сливо поле, Ветово и Иваново ще бъдат отворени днес в Министерството на земеделието, научи „Утро“ от директора на ОД „Земеделие“ Русе Левент Исмаилов. Договорът на фирма „Строител“, която вършеше тази работа в последните десетина години, изтече вчера и за следващия 2-годишен период е обявена нова обществена поръчка.
Цифровите карти се поддържат от назначени от министерството фирми по региони, които обслужват административно поземлените отношения, нанасяйки съответните промени при сделки, делби, обединяване на имоти и др. Там, където се получи вакуум заради обжалването на обществените поръчки, сделките с земя бяха блокирани дълго време, а те са сред най-мощните двигатели на имотния пазар.
По тази причина например в Силистренски и Тутракански съдебни региони повече от 9 месеца спечелилата търга фирма не може да започне работа. Без нея пък не могат да се правят никакви промени в картата на възстановената собственост и при покупко-продажба на земеделски имот новият собственик не може да получи скица и съответно да препродава, да дели, обединява или да променя предназначението на имота си. В тези райони стотици сделки не могат да бъдат осъществени или финализирани, казаха брокери.
Според Левент Исмаилов такъв сериозен проблем не може да възникне в Русенско. Наредбата е променена, така че министърът вече има право да продължи договора със старата фирма докато текат процедурите по обжалване. Може да има прекъсване в 14-дневния срок, но и без това съдът спира вписванията на 20 декември, обясни той.
Дори да се получи някакво по-голямо забавяне както в Силистренско и Тутраканско, за продавачите на ниви няма никакви трудности - те спокойно могат да приключат сделката и да си приберат парите. Известен риск възниква само за купувачите, които биха били затруднени да се разпореждат с новопридобитата си собственост, обясниха брокери.