Въпреки масовите протести на пчелари в седмицата преди изборите, служебният министър Христо Бозуков няма да отмени забраната за подаване на нови заявления от производители, сертифицирани като био през 2016 г. Това става ясно от последната заповед на агроминистъра, подписана в края на работния ден на 31 март. През кампания 2017 по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще се приемат нови заявления единствено по дейностите Пасторализъм и Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство. 
При пасторализма се включват стопаните, които през лятото отглеждат животни в природните паркове и спазват традиционните практики за сезонна паша. Право на подпомагане ще имат и ограничен кръг стопани, заявяващи субсидии за „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС чрез паша“, но само за площите, декларирани през 2016 г. по мярка 214 от старата програма. Това означава, че нови фермери нямат право на подпомагане.
И по двете мерки 10 и 11 няма да се поемат заявления за разширяване на ангажиментите. През миналата година хората инвестираха милиони левове в био производство с основната цел да правят бизнес в изостаналите селски райони. Тези около 1500 души, получили биосертификати или желаещи да продължат ангажиментите си по старата мярка 214, изцяло ще бъдат отрязани от субсидии.