Оставаме изолирани от новото трасе на бул. „Тутракан“, направо сме в капан, без автомобилен достъп до домовете си, жалват се жителите на четирите блокчета в кв. „Захарна фабрика“. Ако, не дай си боже, стане пожар или пък се наложи да викаме Спешна помощ, няма откъде да стигнат до нас, тревожат се потърпевшите.
До скоро имали локално платно, но то вече е разрушено заради разширението на булеварда. Откъм задната страна на блоковете има улица, но достъпът до нея е само пешеходен, защото има бетонна стена и стълби.       
Хората се оплакват, че дори не били предупредени и в неделя сутринта, за да ползва колата си, на един от съседите се наложило заедно с 10 души да я пренесат на ръце от гаража до платното.
Ако до блок №1 все пак има начин да се стигне сравнително близо с автомобил, то до останалите три блокчета, това е напълно невъзможно, казват потърпевшите. Отбелязват, че там живеят много възрастни хора, които се топлят на дърва и въглища. Досега камионът ги разтоварвал близо до мазите, а сега кой ще ги носи на ръце десетки метри, питат се съседите.
В момента телефоните, интернетът и уличното им осветление са прекъснати. Хората се тревожат, защото предстояло да се копае и там, където се събират отпадните им води. Разказват, че сградите и без това потъвали. В основата на блокчетата имаше 4 реда камъни, сега се виждат само два, сочат те. И се безпокоят, че са в пълно неведение какво ще се случи оттук нататък.
Вчера те бяха приети от зам.-кмета по строителството Димитър Наков, който отговаря и за проекта „Тутракан“. На срещата той пое ангижимент проблемът с достъпа да бъде решен - не с асфалтов път, но с алея, настлана със строшена строителна фракция. Тя ще бъде изградена в триметровото пространство между подпорната стена край булеварда и блокчетата.
Наков обясни, че възможност за асфалт няма, защото върху чужда земя Общината няма как да инвестира. Теренът, за който става дума, е собственост на „Захар био“. За разширението на булеварда Общината е отчуждила през миналата година близо 411 кв. м от собствеността на частната фирма, за което е заплатила 25 716 лева. Впрочем за реконструкцията на булеварда са отчуждени земи от общо 11 частни собственици и според оценките обезщетенията варират от 3723 лева до 27 хил. лева.
Зам.-кметът Димитър Наков показа стария регулационен план, от който става ясно, че разкопаният локален път пред блокчетата, за който хората страдат, всъщност въобще не съществува. В плана фигурира само една много малка част от него, която свършва до първото блокче, което означава, той е бил незаконен.
Пред представителите на пострадалите жители на четирите блокчета Наков обясни, че няма защо да се тревожат за канализацията си, защото заедно с проекта за булеварда ще бъде изградена нова. На това място ще има и канализация за отвеждане на дъждовните води.
Тъй като гражданите се притесняват, че децата могат да паднат от подпорната стена, Димитър Наков ги увери, че ще проучи възможността да се опъне мрежа, защото това не е предвидено в проекта.
Хората заявиха, че нямат претенции за асфалт и ще са доволни, ако се осъществи това, което им бе обещано на срещата.