Приходите от нощувки във всички хотели, мотели и къщи за гости в Русенска област през октомври са 658 000 лв. или с почти 11% над нивото на предходния месец, показват данните на националната статистика. 464 000 лв. (71%) са от български граждани, а 194 000 лв. (29%) - от чужденци. В сравнение със септември реализираните приходи от нощувки на български граждани се увеличават, а тези от чужденци намаляват.
През октомври на територията на областта са функционирали 44 места за подслон с общ капацитет от 1708 легла. Общият брой на реализираните нощувки е 14 144 и е близък до този от предходния месец. От тях 3267 са на чужденци.
Общата заетост на леглата е 26.7%, което е с почти 7 процентни пункта по-висока от регистрираната средна стойност за страната.
В национален мащаб приходите от нощувки през октомври достигат 33,3 млн. лв., или с 13,5% повече в сравнение с октомври 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 16,2%, така и от български граждани - с 10,9%.