Правителството допълни списъка на университетските болници с още пет лечебни заведения.

Това са Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести "Св. София" – София, Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" – София, Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Ив. Митев" – София, МБАЛ "Софиямед" – София, и МБАЛ "Каспела" – Пловдив.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които след акредитация се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.