Улица „Черно море“ от вчера е отворена за пешеходци. Години наред тя беше непроходима заради строежа на новата част на Доходното. Отварянето й стана възможно, след като на мястото на съборената сграда до кота нула беше изграден подземен гараж. Тъй като парите за довършването му не стигнаха, администрацията реши рампата към паркоместата да бъде временно затворена и улицата да се използва отново.
За да се запази построеното и да не бъдат увредени съседните сгради, към които дъждовните води навлизаха, изпълнителят „Роан 90“ направи хидроизолация, запълни фугите и конструктивните отвори и постави плочки по улицата. Всичко това е струвало 340 хил. лева.
И.д. гл. архитект Живка Бучуковска вчера обясни, че през следващата година ще бъде направен проект за довършване на подземния паркинг, а през 2015 година се планира той да бъде готов за ползване. Строителните пана откъм сградата на бившата полиция също са само временни, обясни арх. Бучуковска. Те ще бъдат махнати, когато се реализира укрепването на фасадата на някогашното застрахователно дружество „България“ и се постави защитен екран откъм улиците „Черно море“ и „Александровска“. Арх. Бучуковска каза още, че този проект вече е одобрен и реализацията му ще започне догодина. Стойността му е 108 хил. лева.
Зам.-кметовете Димитър Наков и Свилен Иванов съобщиха, че рампата, която води към подземния паркинг, е с дължина 45 метра. Сивите плочки, с които сега „Черно море“ е настлана, били съобразени с един от цветовете, които ще присъстват в новите настилки по ул. „Александровска“ от пл. „Свобода“ до Историческия музей. Както е известно, обновяването на Главната ще се реализира следващата година с европейски средства.