Пречиствателната станция на Русе не работи ефективно, понеже не се спазва технологията. Периодично в река Дунав се изхвърля активна утайка, от която не са извлечени метанът и нитратите, което e много вредно за флората и фауната на реката. Това твърди източник на „Утро“, който държи да запази анонимността си. Той обяснява, че нерегламентираното източване се извършва през тези часове на денонощието, когато няма кой да засече нарушението. По този начин нямало проблеми с показателите, които се следят от екоинспекцията.
Една от причините е, че в станцията няма технолог - специалист с химическо или биологично образование, твърди същият източник и разказва още, че преработената утайка, която се ползва за наторяване, често не минавала през всички технологични процеси, поради което миришела ужасно. Затова и земеделската компания, която вземала торта, отказала да я ползва.
Тези твърдения не отговарят на истината, предполагам, че ги разпространяват хора, които вече не работят там, казва шефът на ВиК Сава Савов, под чието управление се намира станцията. Той твърди, че такова
изхвърляне на утайка в Дунава е предвидено в случай на авария
Това всъщност се било случвало преди 2-3 години, когато все още работата в новата станция се напасвала.
Станцията работи на автоматичен режим и затова технолог не е необходим. По тази причина специалистът е съкратен. Пречиствателните станции в много други градове работят без технолог. Важното е, че имаме две лаборантки, които ежедневно вземат проби и следят показателите за пречистване, както и че управителят е много добър мениджър, казва Сава Савов. Той обяснява още, че не само водата, но и самите утайки подлежат на контрол. 
ВиК шефът посочва, че станцията има сключен договор с лицензираната лаборатория за изследване на утайкитe „SGS България“. А според техните замервания
следените показатели са в норма и дори под нея
Например арсенът бил 20,9 мг/кг при норма в земеделието 25, живакът - едва 0,05 при норма 16, а при кадмия съотношението било 0,05 към 30 мг/кг. Наличието на мед, никел и олово също било в пъти по-малко от допустимото. Договорът със земеделската компания не е прекратен, доколкото зная, те продължават да возят утайката. При рекултивация на старото сметище тя ще бъде използвана, така че няма нищо вярно в това, че е вредна и опасна, казва Сава Савов. 
Последната проверка на РИОСВ е от 24 юни 2014 г. В протокола от нея има само едно предписание и то е да се представи докладът от собствените замервания на атмосферния въздух.
В протокола от проверката обстойно е записана технологията на пречистване на отпадните води. От там става ясно, че те минават
механично, химическо, физико-химическо и биологично пречистване
При механичното водите минават първо през две груби решетки, които отделят твърдите по-едри частици, после през 3 фини решетки за по-малките частици. Накрая водата постъпва в пясъкозадържител и утаител. Мазнините се събират в отделна секция чрез преливник, а водите минават през първичен утаител, където се отделя първичната утайка. Следва биологично стъпало, а в края на биобасейна се добавя железен трихлорид. Активната утайка се смесва с първичната и постъпва в метантанка, където с помощта на температура и бактерии се отделя метан. След това утайката отива за изсушаване в продължение на 1 месец.
Станцията сама следи непрекъснато за Рн показателя, за мътност, кислород, температура, има мониторинг върху съдържанието на азот и фосфор. Отработените масла се предават на „Арониада-Агро“ ЕООД. На 30 май 2014 година е предадена утайка 500 тона, а отпадъците от грубите и фини решетки отиват на сметището.
Шефът на РИОСВ Дауд Ибрям коментира, че
екологичен проблем с пречиствателната станция няма
Пробите, и то не само последните, показвали, че замърсяване няма.
В лабораторията на самата станция лаборантката Друмка Великова обясни, че има ежедневен контрол на входа и на изхода. Основно следим съдържанието на азот, фосфор и нитрати, азотът трябва да е под 10 мг/литър, фосфорът - под 1 мг, за нитратите няма норма, но когато азотът надхвърли 10 мг/л, нитратите се повишават, каза Великова. Тя обясни, че при превишаване на стойностите, се включват помпите за вътрешна циркулация, които работят на повишени обороти, само ако фосфорът е повече, се добавял железен трихлорид, така че стриктно се следяло какво се влива в река Дунав.
Енергетикът на станцията Венцислав Данчев пък показва бистрата вода във вторичния утаител и водораслите като гаранция за доброто пречистване. Впрочем в басейните на пречиствателната станция плуват чайки. А пък Данчев посочва, че близо до мястото, където пречистените води се вливат в реката, често има рибари, което също е добър показател.