„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност и не работи от три години, но продължава да се радва на прилични приходи от наеми, става ясно от публикувания отчет на дружеството за 2013 г. Въпреки напускането на ключови наематели през миналата година, постъпленията по това перо възлизат на 221 хил. лева.
Общите задължения на фалиралата тъкачница намаляват от 11,185 млн. лева на 10,973 млн. лева и с това темпо общите борчове ще се стопят след точно 50 години (ако се пренебрегнат лихвите и инфлацията). На теория не би трябвало да има проблем те да се изплатят изцяло. Според балансовия отчет дълготрайните активи на „Коприната“ надхвърлят почти два пъти задълженията й, като се оценяват на 20,815 млн. лева. Тези активи обаче така и не могат да се продадат въпреки няколкото опита, които синдикът Иво Траянов направи само тази година.
Само преди седмици приключи поредният търг за продажба на имотите на фалиралата „Дунавска коприна“. 39 броя производствени, складови и административни сгради с пазарна стойност 7 263 000,00 лв. и ликвидационна стойност 6 098 880,00 лв. се продаваха като едно цяло при начална договорна цена 5 810 880,00 лв. Наддавателни предложения обаче за пореден път не  постъпиха.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 1 юни 2011 г. През това време синдикът погасява някои от задълженията на предприятието с постъпленията от отдадените под наем сгради. Най-големите задължения на тъкачницата са към държавата, която е привилегирован кредитор. За останалите ще остане нещо, ако имотите все пак се продадат и то за сума, надхвърляща дължимото към НАП. „Дунавска коприна“ има и търговски задължения към други фирми.