Днешният 6 декември е празник не само на моряците и рибарите, а и на банкерите. По този повод разговаряме с един от най-опитните банкови шефове в Русе - регионалния мениджър за Северен дунавски регион на СИБанк Тинка Станчева.

- Г-жо Станчева, какво ще празнуват банкерите тази година?
- Ще изпратим удовлетворени една тежка, но успешна година и ще си пожелаем по-сигурна и предвидима среда, за да посрещнем немалкото предизвикателства, които ни очакват. Успехът на банкера е успехът на неговите клиенти, затова ние от СИБанк ще празнуваме заедно със своите клиенти и по традиция ще вдигнем наздравица за успеха на бизнеса. Убедена съм, както повечето колеги от банковия сектор, че през настоящата година сме били полезни на нашите клиенти, подпомагали сме реализирането на техните идеи и планове и партньорството ни е допринесло за развитието на местната икономика.
- Как ще отчетат банките отиващата си 2013 г.? Успешна или неуспешна?
- Считам, че 2013 г. беше успешна поради постигнатите промени при някои от базисните пунктове в работата с клиенти, близки до нивата преди кризата. По данни на БНБ лихвите по фирмените кредити бележат спад - от лихвен процент 9 се отчита спад от 200 точки, т.е. на 7%. При кредитите за домакинства също се отчита спад в лихвените нива, при потребителските кредити - от 14% на 11,3%, при ипотечните - от 8,5% на 7,9%. При нас в СИБанк лихвените нива бяха още по-ниски. Положителният фактор, който ще подпомага бизнеса и следващата година, е по-ниската цена на кредитния ресурс. Намалението е устойчиво и е под нивата преди кризата.
- Какви са очакванията ви по отношение на следващата 2014 г.? Ще продължат ли да падат лихвите по кредити и депозити, ще има ли трудности за сектора заради новите капиталови изисквания, приети през лятото в рамките на финансовите правила Базел III?
- Както вече споменах, поевтиняването на кредитния ресурс и лихвите по различните кредити е факт, който има потенциал за развитие в определена степен в положителна посока (на намаляване) и през 2014 г. Голямо предизвикателство за следващата година и същевременно мотив за поведение на банките ще бъде повишаване ефективността на банковия сектор. Всяка банка сама набелязва действията, с които да повиши ефективността от дейността си. Едно от възможните решения е по-широкото използване на новите технологии и оптимизирането на процесите - електронното банкиране, sms известяване за движението по сметка, банкиране чрез мобилни устройства и др.
Ние работим изключително успешно с Европейската инвестиционна банка като в края на септември тази година бе подписано ново 3-то по ред споразумение за отпускане на кредитна линия в размер на 50 млн. евро за малки и средни предприятия. Съществува и опция за увеличаване на лимита с допълнителни 50 млн. евро при необходимост. Този целеви ресурс дава възможност на СИБанк да финансира с оборотни и инвестиционни кредити добрите компании от сегмент малки и средни предприятия със сериозни ценови отстъпки.
При нас се акцентира на електронното банкиране, sms известяване за движението по сметка и съвсем отскоро предлагаме банкиране чрез мобилните устройства, което позволява на клиентите в реално време да следят и управляват паричните си средства през мобилен телефон или таблет, без да е необходим компютър.
Базел III няма да спре растежа на банките през 2014 г. По същество предстоят посткризисни регулации  и изискванията са повишени. Преди всичко ще се увеличи необходимостта от качествен капитал при достатъчно количество. На първо четене банките ще се справят, т.е. през 2014 г. няма да има проблеми с изискванията за капиталова адекватност от 16% и 14,5% капитал от първи ред. Предстои преглед на качеството на активите и затягане на кредитните правила.
- В последно време се лансират различни проекти за промени в банковите закони с идеята да се защити потребителят - премахване на едностранната промяна на лихвата по кредит от банките, отпадане на таксата за предсрочно погасяване на заеми и премахване на възможността банките сами да определят базата за формиране на лихвите по кредит. Удачни ли са тия идеи според вас и какви ще бъдат резултатите, ако се реализират?
- Следя дебатите на тази тема в публичното пространство, но не съм виждала официален документ с предложените промени, затова не мога да коментирам. Каквито и промени обаче да се предприемат, важното е да не се губи балансът.
- Според скорошно изследване българинът почти е спрял да тегли кредити, а по данните на БНБ жилищните и потребителски заеми продължават да се свиват. Кога според вас ще се обърне тази тенденция?
- Според данни на БНБ налице е тенденция на плавно свиване на кредитните портфейли. Независимо от това, наличието на по-евтин кредитен ресурс (очаква се цената на ресурса да падне под нивата преди кризата - първото тримесечие на 2008 г.) и устойчивото намаляване на лихвените нива по кредитите ще бъде тласък за бизнеса и домакинствата.
В банковия сектор са налице положителни и отрицателни фактори. Тяхната комбинация ще определи как ще се работи през следващата година.