Депутатите приеха бюджета на ДАНС за 2014 година, като гласуваха текст от Закона за държавния бюджет.

Така за следващата година ДАНС ще има 112 247 000 лв. От 102 гласували депутати 86 бяха "за" "против" - 14, двама се въздържаха. Бюджетът на ДАНС за 2014г. е увеличен. За 2013 г. той е 85 443 000 лв.

Преди това депутатите приеха на второ четене бюджетите на земеделското, спортното и транспортното министерства и на министерството на инвестиционното проектиране. За 2014 г. бюджетът на земеделското министерство е 209 381 500 лв. На транспортното министерство бюджетът е 248 104 100 лв., на спортното - 66 202 500 лв., на инвестиционното проектиране - 25 084 400 лв.