Българинът работи по-ефективно, като в сравнение с миналата година повишава производителността на труда си с 1,6%, показват данните на Националния статистически институт. Общо за третото тримесечие заетите са отработили 1,46 млрд. работни часове. На едно заето лице се падат 5 957,50 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт или всеки зает създава средно 14,80 лева БВП за един отработен час. През същия период на 2012 година работещите са създавали средно по 5 937,90 лева, а през второто тримесечие на тази година - 5 517,40 лева.
За периода между юли и септември заетите лица в икономиката са 3,62 млн. души. Данните показват, че има леко увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор и в сектора на услугите. За сметка на това намаляват заетите в индустрията.
В сектора на услугите един зает произвежда средно 5 202,50 лева или 13 лева на отработен час. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 054,70 лева и 5,30 лева на отработен час.
Макар и относителният дял на заетите в индустрията да намалява, предварителните статистически данни показват, че производителността на труда в този сектор е най-висока - 6 209,90 лева брутна добавена стойност на един зает и 14,90 лева за един отработен час.
Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2013 г. реално нараства с 1.0% и също така нараства с 1.0% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.