Лихвите по депозитите и ипотеките продължават да падат. При кредитите за бизнес и потребление има повишение през юни, показват данните на БНБ. В сравнение с май 2014 г. средният лихвен процент по срочните влогове на бизнеса намалява с 0.44 процентни пункта до рекордно ниските 1.67%. При депозитите в евро има ръст с 0.05 пр.п. до 1.99%.
При влоговете на домакинствата в левове лихвите се понижават с 0.23 пр.п. до 3.36%, а в евро падат с 0.55 пр.п. до 2.89%, като това са най-ниските нива от началото на века. През юни 2014 г. спрямо май средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0.01 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.68 пр. п., съответно до 6.62% и до 6.50%.
Същевременно при кредитите за потребление в левове има повишение на лихвите с 0.10 пр.п., а по тези в евро - с 0.02 пр.п., съответно до 11.26% и до 8.91%.
Средният лихвен процент при жилищните кредити в левове се понижава с 0.12 пр.п. до 8.91% , а по жилищните кредити в евро с 0.22 пр.п. до 6.88%.
Данните не отразяват изтеглянето на депозити през юни, когато от банковата система излязоха над 1 млрд. лева. Има обаче един важен фактор, който ще ограничи покачването на лихвените нива и при това положение. Това е политиката на Европейската централна банка, която планира да предостави допълнителна ликвидност на кредиторите в еврозоната на стойност 1 трилион евро.