От Никулден до Йордановден търговците в областта ще бъдат стриктно следени за редовно и реално отчитане на продажбите. Традиционно в този период инспекторите за оперативни проверки в офиса на НАП в Русе масирано проверяват търговските обекти за издаване на касови бележки, а ресторанти и хотели за укриване на приходи, чрез неотчитане на авансовото плащане на консумацията за множеството колективни тържества. От преки наблюдения и с показания от дистанционната връзка на фискалните устройства със системата на НАП контролните екипи ще разполагат с информация за действителните обороти и за увеличаването на тяхната динамика. Едновременно с проверките на касовите апарати, инспекторите по приходите ще следят и дали се спазва осигурителното законодателство, дали продавачите имат сключени трудови договори, подадени ли са всички осигурителни декларации в НАП.
Досегашната практика показва, че около една четвърт от русенските търговци се изкушават да укриват обороти през големите коледни пазарувания и така да си спестяват данъци. От офиса на НАП в Русе  предупреждават, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лева, а за фирма санкцията може да стигне и до запечатване на търговския обект.