Безработните младежи в България са около 64 хиляди. Една четвърт от тях - около 16 хиляди - ще могат да се възползват от европейски средства, за да намерят реализация на пазара на труда през следващите две години. Амбицията е поетапно и останалите 15-24-годишни без работа да бъдат обхванати в програмите за заетост.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в интервю за радио "Дарик". Той припомни, че догодина за справяне с младежката безработица страната ни ще получи 55 млн. евро, а още толкова могат да се чакат и по други програми за заетост на Европейския социален фонд.

"Заедно с националните мерки в началото на следващия програмен период възможността е да разполагаме с близо 230 млн. лв., с които да се подпомогне и бизнесът за наемане на безработни младежи, и предприемчивите младежи, и възможностите за стажуване и чиракуване, както и да се преодолее една от най-големите пречки пред младите хора, а именно трудния преход от образование към заетост", обясни социалният министър.

Със средствата ще се осигурява субсидирана заетост - т.е. бизнесът ще бъде подпомогнат да наема безработни младежи и да осигурява възможности за стажуване и чиракуване. Наставниците, които ще им помагат, ще получават допълнително възнаграждение по линия на проектите, обясни Адемов.

Социалното министерство ще настоява в Кодекса на труда да се впише възможността за "стажантски договор". Това ще бъде обсъдено на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество този вторник, съобщи още министърът. "Изключително важно е тези, които са завършили средно или висше образование, да придобият опит и квалификация по професионалните направления в реална работна среда", каза той и обясни, че стажовете, за които става дума, не могат да бъдат за период, по-кратък от шест месеца и по-дълъг от 12 месеца.

Стажантският договор е с всички характеристики за трудови и осигурителни права като при трудов договор, но там е записано също и че се провежда под ръководството на наставник, както и че има определена продължителност на стажа.