Закупилите земеделска земя преди 2010 г. реализират добри печалби, но много по-изгодна за последните години излиза инвестицията в овощни насаждения. Това показват данните на Териториално статистическо бюро в Русе за пазара на земя в областта в периода 2010-2012 г.
Цената на декар земеделска земя се увеличава през 2011 г. в сравнение с 2010 г. с 45.4%, през 2012 г. спрямо 2011 г. - с 42.7%. Средната стойност на един декар се покачва от 295 лева през 2010 г. до 612 лева през 2012 г. или със 107%. В същото време цената на овощните насаждения скача със 101.4% само през 2011 г. и добавя още 82.2% през 2012 г. спрямо 2011 година. Така декар овошки поскъпва от 209 на 767 лв./дка или с фантастичните 267% само за две години.
През периода 2010-2012 г. средният размер земеделска земя за една сключена сделка е 9 декара. Размерът на продадените площи през 2011 и 2012 г. се увеличава с 9.5 и 29.1% в сравнение с 2010 година. Същевременно броят на сделките намалява за двете години съответно с 20.0 и 4.5% спрямо 2010 г. Данните показват, че през 2011 и 2012 г. средният размер на продадените парцели се увеличава чувствително, което обяснява част от ръста в цените на нивите. Промяната най-вероятно е резултат от дейността на фондовете за земеделска земя, чиято бизнес концепция включва изкупуването на малки парцели на ниски цени, които в последствие се комасират и препродават значително по-скъпо.
В периода 2010-2012 г. най-активен е пазарът на земеделска земя в община Бяла, където са реализирани съответно 22.8, 25.3 и 18.8% от всички сключени сделки на територията на област Русе. Най-висока цена на сделките със земеделска земя е регистрирана през 2010 г. в община Ценово - 343 лв. на декар, през 2011 г. - в община Две могили - 487 лв. на декар, а през 2012 г. - в община Русе - 873 лв. на декар. Средната цена на един декар земеделска земя в областта и през трите години остава по-висока от средната за страната.
Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя в областта е 23 лв. през 2010 г., 29 лв. през 2011 г. и 36 лв. през 2012 г., като е близо до средните стойности за страната - съответно 23 лв., 30 лв. и 34 лева.
Тук трябва да се направи уговорка, че 2012-а е последната година, в която пазарът на земя вървеше стремглаво нагоре. Заради ниските добиви тази година купувачите са разколебани и вече се говори, че нивите са надценени и цените им ще падат.