Мнения, препоръки и предложения за дейностите и мерките, които трябва да се вземат в сферата на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта, транспорта и останалите направления, могат да отправят гражданите към общинското ръководство на Русе. Целта е идеите да се използват при разработването на бюджетната прогноза за периода 2015-2017 година. Предложенията си хората могат да изпратят на имейл [email protected] или да предоставят в деловодството на Общината, но не по-късно от 6 декември.