Проверка на реакциите на русенските членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ се проведе в щаба на БЧК. На доброволците е подаден сигнал, а час по-късно екип от 12 души вече e бил в готовност в офиса на червенокръстците. По време на срещата те са дискутирали способите за реакция при кризисна ситуация, разпределянето на екипи в зависимост от създалата се авария и екипировката, с която трябва да разполагат.