Наказателната лихва за предсрочно погасяване на ипотечни кредити отива в историята. От сряда нататък всички заеми, които са изплащани над една година, вече няма да дължат такса за по-ранното си връщане. Мярката ще важи както за новите договори за кредит, така и за вече сключени, и влиза в сила от днес с промени в Закона за потребителския кредит. Ако клиент погасява предсрочно ипотеката си през първите 12 месеца от срока на заема, таксата ще бъде до 1%. Досега наказанието стигаше 5 на сто.
С промените в закона от 23 юли нататък отпадат още две такси - за усвояване и управление на заемите, пише "Преса".

Клиентите, които искат да теглят заеми от днес нататък, трябва да получават договорните условия, написани с по-голям шрифт. Освен това лихвите по кредитите ще се определят по нов начин. Те ще се обвързват с пазарен индекс, плюс фиксирана за целия срок надбавка.

Промените за изчисляването на лихвите важат за бъдещи договори за кредит. Който иска, може да предоговори стария си контракт. Новият начин за формиране на процентите няма да промени типовите договори на банките. Както и досега, клиентите могат да избират дали да плащат по-малко лихва и главница, или първоначално само лихвата, а след това главницата.

Промените в закона засягат и фирмите за бързи кредити. Слага се таван на годишния процент на разходите (лихвите и всички такси) - 50%. Компаниите за бързи кредити вече обявиха, че ще компенсират тавана с нови такси - например, за посещения, за застраховка и дори за проверка на документите.