Според последното пазарно проучване, проведено в страната през второто тримесечие на годината, потреблението на незаконни цигари в България представлява 18.8% от общото потребление на цигари, съобщиха от Инициатива „Срещу незаконната търговия“.
Тенденцията за нарастване след период на постепенен спад спрямо най-високите нива през 2010 г. е тревожен сигнал за неблагоприятното развитие на нелегалния пазар. Потреблението на цигари без български акцизен бандерол се е увеличило до 18.8% от пазара в сравнение с 18% през четвъртото тримесечие на 2012 г. и 15.3% през второто тримесечие на 2012 г.

Тези резултати бяха представени пред Петър Чобанов, министър на финансите и Павел Тонев, директор на Агенция „Митници“, както и пред Светлозар Лазаров, главен секретар на министерство на вътрешните работи и техните екипи, отговарящи за борбата с контрабандата, на специална среща на тема незаконната търговия с цигари.

Данните бяха презентирани от представителите на тютюневите компании Булгартабак Холдинг, Бритиш Американ Табако България, Джабан Табако Интернешънъл България, Импириъл Табако България и Филип Морис България.

Проучването се провежда ежегодно на две вълни – всяко второ и четвърто тримесечие – като през първата вълна на тази година данните показват, че нивото на незаконна търговия в някои от градовете остава тревожно високо, без особено подобрение спрямо резултатите от предишните вълни.

Компаниите смятат, че е от ключово значение правоприлагащите органи да насочат усилията си в разбиването на каналите за доставка на незаконни цигари в градовете с особено висок дял на незаконните продукти на пазара като Свиленград (81.2%), Кюстендил (53.5%), Сандански (34.1%), Сливен (36.6%), Хасково (36.9%).

От всички незаконни продукти най-голям дял е делът на потребление на цигари, маркирани с надписи за безмитна търговия (Duty Free) – 13.4%, което е най-високото ниво за тези цигари от 2010 г. насам.

Тютюневите компании изразиха пълна подкрепа за усилията на българското правителство за борба с незаконната търговия в страната.

Според тях тенденцията за увеличен обем задържани незаконни тютюневи изделия през последните месеци трябва да продължи и да се засили още повече чрез затягане на контрола по границите, контролни действия на вътрешния пазар и разследвания, базирани на съвместните действия между всички отговорни институции в България.

Представителите на тютюневите компании заявиха, че най-важният елемент за овладяване на незаконната търговия е предотвратяването на резки увеличения на акциза.  То би довело до драстични повишавания на цените на цигарите, което принуждава пълнолетните потребители да търсят незаконни продукти, както се случи през 2010 г. след резкия скок на акциза.

Последвалата стабилност на пазара допринесе за намаляването на общите нива на незаконна търговия, които въпреки това все още са високи. Това остава основен проблем за индустрията, лишава правителството от данъчни приходи от легален бизнес и осигурява финансов ресурс за организираната престъпност.