28 302,603 дка общински пасища и мери ще могат да ползват животновъдите от региона, става ясно от внесеното от кмета Пламен Стоилов предложение в Общинския съвет. Най-голяма част от тях са в землището на Тетово - над 4800 дка.
На територията на общината са регистрирани 16 животновъдни обекта с общо 1349 крави, 1400 овце и 10 юници. Тъй като според площта на пасищата и броя на животните по землища се пада само около 3,55 дка за животинска единица, пасища за косене не се определят.