Двама работодатели упорито са възпрепятствали работата на трудовите инспектори и затова са отнесли възможно най-солидната глоба. Всеки от тях е санкциониран с 20 000 лева. Най-често бизнесмените, които пречат на работата на инспекторите, са дребни търговци, които не познават закона и се плашат от проверки. Затова, когато бъдат потърсени, отказват да предоставят документи за дейността на фирмата и не се явяват на срещи с контрольорите.
„Голям проблем в последно време е тенденцията работодателите да регистрират фирмите си на домашния адрес, а работните помещения са на коренно различно място. Ако става дума за голямо дружество, бързо се научава къде се помещава производството или къде се развива основната негова дейност. Когато обаче фирмата е малка с персонал от 3-4 работници, тя става неоткриваема“, обясни директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. Факт е, че досега голяма компания не е отказвала да сътрудничи на инспекторите и не е крила документи. Причината е проста - дори дружеството да не е съвсем изрядно, ще бъде санкционирано с далеч по-малка глоба. Докато бягането от проверка се наказва най-тежко - с 20 000 лева.
Общо 175 инспекции са извършени през изтеклия октомври, по време на които са открити 700 нарушения. Издадени са 51 наказателни постановления на обща стойност 135 000 лева. Дейността на трудовите инспектори през миналия месец е била насочена предимно към микро- и малки предприятия. Причината за това е големият брой сигнали, получени от работници и синдикати. Обикновено това са предимно търговци на дребно с двама наети служители, ресторантьори и производители на облекла. Основните жалби са свързани с неспазване на работното време и полагане на извънреден труд в разрез със закона.