Студентите в редовна форма на обучение от всички висши училища у нас ще могат да подават формуляри за кандидатстване за стипендии от 9 декември по третата фаза на проекта „Студентски стипендии". Той е съфинансиран от европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Заместник-министърът на образованието Иван Кръстев каза, че крайният срок за подаване на документи за евростипендиите за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 година изтича на 14 януари 2014 година.

Условието за кандидатстване е успехът на студентите да е не по-нисък от 4.00, посочи Къстев. Той обясни, че от началото на проекта през 2008 година до момента са изплатени над 103 милиона лева. По думите му през учебната 2013/2014 година се очаква да се изплатят още 32 милиона лева. Кръстев подчерта, че стипендиите за успех се отпускат всеки семестър, а месечният размер е 120 лева. Така парите стават общо 600 лева на семестър.

Студентите, които ще получават евростипендии, могат да получават и стипендии от националния бюджет, като най-високата стипендия от него също е 120 лева месечно. „Нашата амбиция, надежда като екип на Министерството на образованието и науката е щафетата да поеме новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", уточни Кръстев.

По проекта се отпускат и специални стипендии, от които могат да се възползват поне 7000 студенти на семестър, посочи ръководителят на проекта Мария Фъртунова. Специалната стипендия е в размер от 200 лева и един студент може да кандидатства за повече от една. „За специалните стипендии - по същия начин, условията са средният успех от предходния семестър за обучение и, разбира се, участието в някакви извънучебни - извън регламента на учебната програма, дейности", добави тя.

По данни на Министерството на образованието около 27% от българските граждани на възраст 30-34 години имат висше образование. Целта е до 2020 година процентът им да е 26 на сто, а според експертите стипендиите и евростипендиите са част от мерките за достигането му.