Нямам основания да обявя за незаконосъобразно решението на общинските съветници, което дава безвъзмездно право на строеж на инсталация за сепариране на битови отпадъци. Това заяви областният управител Венцислав Калчев вчера на извънредното заседание на Областния обществен съвет с единствена точка именно това искане. Що се отнася до целесъобразността, това не е в моите правомощия, но понеже въпросът е важен, смятам, че е добре да се чуят всички страни, коментира още Калчев.
В резултат за пореден път зам.-кметът Свилен Иванов и изп. директор на „Топлофикация Русе“ Георги Недев изтъкнаха ползите от съвместния им проект и взаимната изгода на двете страни. Както вече „Утро“ писа, на този етап става дума за изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци, което рязко ще намали количеството на депонирания отпадък на сметището и гражданите на Русе няма да бъдат принудени да плащат постоянно нарастващите отчисления към екоминистерството. Според зам.-кмета Свилен Иванов тази стъпка ще позволи да не се вдига такса смет и на русенци ще се спестят 2 млн. лева годишно. Според него няма друг кмет, който да е подписал толкова изгоден договор. Свилен Иванов отби атаките и по отношение на неустойките - те нямали таван, ще се плащат на ден.
Най-големите притеснения на Областния обществен съвет бяха екологични. Затова думата беше дадена на шефа на екоинспекцията Дауд Ибрям. Все още не сме издали никакви разрешителни, законът е разписал специални процедури и мога да ви уверя, че всички ще бъдат спазени, заяви той. И отбеляза, че това, което предстои в Русе, вече е стартирало в София и Стара Загора, защото основен акцент на държавната екополитика в съответствие с изискванията на ЕС е намаляване на отпадъците.
Дауд Ибрям обаче не се ангажира с нищо конкретно по отношение на намерението на „Топлофикация“ да изгаря част от битовия отпадък след отстраняването на материалите за рециклиране. Всъщност това най-много тревожи хората. Причината е, че все още няма нищо черно на бяло - нито се знае каква технология ще бъде избрана, нито пък е ясен видът на отпадъка, който ще се гори.
Общината не информира хората за рисковете от изгарянето, атакува Ростислав Кандиларов от „Вело-Русе“. Младият общественик сподели опасенията си, че преследвайки икономическия си интерес, „Топлофикация“, която държи и инсталацията за сепариране, вместо да предава пластмасите за преработка, ще ги гори. Кандиларов заяви още, че при изгаряне под 1100 градуса на битови отпадъци и растителни, пръскани с пестициди, се отделят фурани и диоксини, наночастици, които не могат да се разградят от 40 до 120 години и причиняват ракови заболявания. Той бе категоричен, че в България няма лаборатория, която би могла да ги отчита и контролира, и това е тревожно.
Фураните и диоксините са основните причинители на тези заболявания, призна и Дауд Ибрям. И се зарече, че когато види всички документи, екоинспекцията прецизно ще си свърши работата. По-добре да не живея в Русе, ако допуснем такъв вид замърсяване, така че имате думата ми, зарече се шефът на РИОСВ. Той коментира още, че скоро растителните отпадъци няма да стигат до топлофикациите, а ще трябва да се компостират или да отиват за биологична тор.
Тогава „Топлофикация“ какво ще изгаря, репликира Кандиларов. Зам.-кметът Свилен Иванов се опита да обясни, че от целия битов боклук само 45-50% ще отива за рециклиране. Въпросът е какво тогава ще отива в пещта.
Очевидно тази дискусия ще продължи и в бъдеще, защото цената на парното и такса битови отпадъци са важни, но още по-важно е здравето на хората. „Топлофикация“ уверява, че ще се търси най-добрата технология, за да се отговори на строгите екологични изисквания. Но, както е известно, най-добре е, когато доверието се гради на факти. Така че въпросът остава отворен.