Счетоводители изпаднаха в тиха лудост заради измененията в Закона за данъка върху доходите на физическите лица, според които не се удържа авансов данък за доходите от граждански договори и наем, платени през последното тримесечие на годината. Оказа се, че немалко от тях са го удържали за октомври. И започна трескаво преизчисляване и връщане на надвзети суми, а благословиите по адрес на бившия финансов министър Симеон Дянков, който прокара тази промяна в закона, скоро няма да свършат. Защо обаче тя мина незабелязано от повечето счетоводители, което май е национален проблем, щом НАП реши да прави информационна кампания, е въпрос с неособено висока трудност.
А догодина, когато стотиците наети по граждански договори и хазяйки, както и самоосигуряващи се и свободни професии като адвокати и нотариуси се наредят на опашки да подават данъчни декларации и да плащат, със сигурност най-споменаваното име отново ще бъде на ректора на Руското икономическо училище в Москва и бивш вицепремиер и финансов министър на България Симеон Дянков. Най за ожалване са хората, които примерно за първи път са взели някой лев по граждански договор в последните месеци на годината и досега не им се е налагало да подават декларация. Пропуснат ли да изпълнят дълга си към фиска обаче, глобите започват от 500 лева - чист приход за изтънялата държавна хазна. 
Защо беше нужно това усложнение в живота на хората?Досега и данъкът, и осигуровките на заетите по граждански договори през цялата година се удържаха при източника на плащане, още преди да бъдат изплатени сумите. Така и данъчната тежест по не се усещаше, а и после единствената грижа на човека беше само да си попълни и подаде декларацията. И ако случайно държавата трябваше да му връща 1-2 надвзети стотинки, счетоводители допускаха малка „грешка“ и зануляваха всичко. Пито-платено.
Това безспорно беше облекчение за хората, но пък се оказа неудобно за държавата. Именно заради надвзетите суми, които трябва да се връщат и които не са от 1-2 стотинки на простосмъртните граждани, а са хиляди и стотици хиляди левове на една тънка, но влиятелна прослойка с различни данъчни облекчения. И за да се избегне това „неудобство“ за фиска, законът бе изменен.
Сега авансовото облагане спира в първия ден на октомври и за оставащите три месеца до края на годината данък по граждански договори и наеми не се удържа. Задължение на всеки, получил някой лев през този период, е сам да попълни после декларацията си, да сметне дължимата на хазната сума и да я внесе. Като за услугата, естествено, ще си плати - за превода в банката или по-евтиния вариант чрез пощенски запис. С утешението, че излишният разход пак се прави за доброто на държавата - да е стабилна банковата система и да получават заплати в пощите. Разход, който досега се спестяваше, защото всъщност се плащаше от този, който е изплатил съответния хонорар.
Но дали ще се усети една баба-хазяйка, която е дала имота си под наем на фирма? Много е възможно тя изобщо да не се сети, че има да внася пари, защото досега това се правеше автоматично от фирмата-наемател. Нещо повече, сумата за данъка обичайно се приспада от уговорената в договора месечна наемна цена. И ако хазайката не се усети да си поиска дължимите пари от фирмата, после ще трябва да ги извади от джоба си. 
Този ад за изрядните към хазната платци, ако не друго, поне ясно показва причината защо българите все по-често крият доходи и данъци. Просто ако те няма в системата - нямаш проблем. А има държави, в които чиновниците работят за хората, не обратното, но явно не сме случили на такава.