Девойки в български национални носии посрещнаха вчера в Дойче шуле с хляб и сол Йорг Каснер, новия консултант-координатор по немски език за България от немската централа за образование в чужбина. Каснер се срещна с преподаватели и абитуриенти от СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“. Гостът отговаря за обучението на класовете, които се подготвят за специалния изпит за немска езикова диплома в последната гимназиална година. Изпитът ще се проведе в началото на декември.