Освен милионите кратери, учените са открили на Луната над 200 пещери и дупки, които в бъдеще биха могли да бъдат използвани от астронавтите по време на усвояването на изкуствения спътник на Земята.
Три от дупките са били открити с помощта на японската сонда Kaguya, а останалите - с помощта на снимки от апарата LRO. Те са с диаметър от 5 до 900 м. и могат да се използват като естествен подслон при падане на температурите или при космическа радиация.
Много от дупките имат "подлунни" преходи и пещери, които са образувани при втвърдяването на лава преди милиарди години.